| דף הבית | אודותינו | משאבי אנוש וארגון | בוגרים | מרכז מבקרים | להרשמה | גלעד לזכרם |
| French | English |


הוראות לעובד החדש - תשלום שכר
לוח חופשות ותורנויות
פנייה למשאבי אנוש
מפת הגעה למקוה ישראל
מועצת העובדים

 

דף הוראות לעובד החדש לצורכי תשלום שכר

 

א. עליך להמציא לנו הטפסים המצורפים בזה מלאים וחתומים על ידך:
 
עובדים ומורים
1. תעודת זהות  מקור  + צילום
2. תמונת פספורט
3. עולים חדשים - תעודת עולה   -    מקור + צילום .
4. תעודות המעידות על השכלה   -   מקור + צילום .
5. אישור ותק כללי + ותק צבאי  -  מקור + צילום .
6. אישור רפואי על מצב בריאותך.
7. גברים בלבד– ע"פ הוראות משרד החינוך יש להמציא מהמשטרה אישור על העדר עברות מין (מילוי טופס מיוחד במשאבי אנוש)
 
מורים בלבד
8. מורים - תעודת הוראה ורשיון הוראה זמני/קבוע - מקור + צילום.
9. מורים -  טופס הצטרפות לקרן השתלמות . 
10. מורים - אישור לגמולי השתלמות, ביניים וכפל תואר - מקור + צילום.
11. מורים עם תעודות לא ישראליות – יש לפנות באופן ישיר למחלקה להכרת תארים ודיפלומות במשרד החינוך רח' השלושה 2 יד אליהו ת"א. ניתן להתקשר בטלפון 03-6896126 ולתאם פגישה.
 
 ב. תנאים סוציאליים – פנסיה מבטחים,  קרן השתלמות – מורים  ההצטרפות דרך הבנק הבינלאומי, עובדים - דרך בנק יהב, קופת גמל למרכיבים לא פנסיונים.
 
 ג.  מס הכנסה – אם  הינך  עובד/ת במקום  עבודה  נוסף, עליך להגיש תיאום מס  לשנה  השוטפת.  ללא  האישורים  הנ"ל ניאלץ לגבות ממך  49%  מס  כבר מהשקל הראשון.
 
 ד.  מחלה -  מוגדרת  כ "מצב בריאותי לקוי הנוטל את כושר העבודה".   עובד/ת זכאי/ת  לחופשת מחלה כלשהי ובתנאי שהמציא/ה תעודת רפואית חתומה ע"י רופא. עובד/ת רשאי/ת להיעדר מהעבודה יום או יומיים רצופים במשך שנת  לימודים  אחת מסיבת מחלה, וזאת ללא תעודה רפואית, אלא על סמך הצהרה אישית. זכות זו ניתנת  פעמיים  בשנה. ימי ההצהרה נרשמים כימי מחלה ע"ח חופשת מחלה הצבורה. הצהרת היעדרות יש לדווח אך ורק על גבי טופס מיוחד אותו ניתן לקבל אצל מנהלי המחלקות ובמחלקת שכר.  ניתן לנצל ימי מחלה רק במסגרת המיכסה השנתית הנגררת משנה לשנה .
 
ה. חופשה - עובדים, למעט מורים, זכאים לחופשה שנתית. מיכסת הימים לשנה נקבעה בהסכמי עבודה ובכל חודש מזוכה העובד בחלק ה - 12 של החופשה השנתית.
 
ו.  שכר עבודה משולם ב - 5 לכל חודש בדרך כלל במקרים חריגים חל עיקוב לא יאוחר מ-10 לחודש.
ז. קבלת קהל במחלקת שכר (לילך צדוק טל' 03-5020606) כולל טלפונים
                                                      בימים א', ג', ה' משעה 11.30 עד 13.30
                                                      בימים ב', ד' משעה 13.30 עד 15.30
 
אין קבלת קהל וטלפונים במחלקת שכר מה - 25  בחודש עד  ה - 5 בחודש אחריו .
 
 
בברכת עבודה פוריה ובהצלחה
יאיר מדר
   אמרכל

עיצוב: עצם הרעיון